Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

dibuat denganberdu
www.berlcosmetics.co.id